USER TERMS

Welcome to the JACOBS® website ("Web-Site"). This website will provide you the corporate headquarters Göztepe Mahallesi Bağdat Cad. Palmiye Apt. No: 225/2 Kadıköy/Istanbul, Turkey and registered number 0483073172700001 by Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ("JACOBS DOUWE EGBERTS").

 

Uygulanabilirlik
Bu kullanım şartları ve koşulları ("Kullanıcı Şartları"), Web-Sitesine yapılan tüm ziyaretler ve Web-Sitesinin tüm kullanımları ile bu Web-Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla size sunulan tüm bilgiler, tavsiyeler ve/veya hizmetler için geçerlidir ("Bilgiler"). Bu Web-Sitesini kullanmakla Kullanıcı Şartlarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Kullanıcı Şartları, JACOBS DOUWE EGBERTS tarafından her zaman değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Değiştirilen veya tadil edilen Kullanıcı Şartları, bu Web-Sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

 

Bilgi ve Sorumluluk

Burada yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. JACOBS DOUWE EGBERTS, kendisinin veya yönetici çalışanlarının herhangi kasıtlı bir suiistimali veya ağır ihmalinden kaynaklanmadıkça, virüslerin veya Bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya eksikliğin neden olduğu zararlar da dahil olmak üzere, Web-Sitesinin kullanımından (veya kullanılamamasından) kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. JACOBS DOUWE EGBERTS, elektronik iletişimlerin teslim edilememesi veya geç teslim edilmesi, elektronik iletişimlerin üçüncü taraflarca veya elektronik iletişim ve virüs iletimi için kullanılan bilgisayar programları tarafından engellenmesi veya manipüle edilmesinden kaynaklanan zararlar, dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik iletişim araçlarının kullanımından kaynaklanan zararlardan da sorumlu olmayacaktır.

 

Gizlilik Politikası

Bu Web-Sitesi aracılığıyla veya bu Web-Sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan veya toplanan kişisel bilgiler sadece JACOBS Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Kullanıcı Şartları, bu Web-Sitesinde yayınlanan JACOBS Gizlilik Politikasına tabi olacaktır.

 

Bağlantılı Siteler

Bu Web-Sitesinde harici internet sitelerine bağlantılar verilebilir. JACOBS DOUWE EGBERTS, bu Web-Sitesine gelen veya bu Web-Sitesinden giden bağlantılar içeren internet sitelerinin kullanımından veya içeriğinden sorumlu olmayacaktır. JACOBS Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin bu harici sitelerde veya bu bu harici siteler aracılığıyla işlenmesi bakımından geçerli değildir.

 

Fikri Mülkiyet

Aksi belirtilmedikçe, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, bu Web-Sitesine ve Bilgilere ilişkin tüm haklar, JACOBS DOUWE EGBERTS'e aittir. Kullanıcılar, Web-Sitesini ve Bilgileri okuyabilir ve bunları, örneğin yazdırarak veya kaydederek, kendi kişisel kullanımları için kopyalayabilir. Web-Sitesinin ve Bilgilerin diğer tüm kullanımları, örneğin, Web-Sitesinin (bir kısmının) harici bir harici internet sitesine kopyalanması veya harici bir internet sitesinde çoğaltılması veya Web-Sitesi ve başka bir internet sitesi arasında bağlantı, hipermetin bağlantıları veya derin bağlantılar oluşturulması veya diğer kullanımlar, JACOBS DOUWE EGBERTS'in ön yazılı onayına tabidir.


"JACOBS®" ve bu Web-Sitesinde yer alan diğer tüm ticari markalar, KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (''KDE''), JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. veya bağlı kuruluşlarının ve/veya iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır.


İstenmeden Verilen Fikirler

Bu Web-Sitesinde metin, resim, ses, yazılım, bilgi veya başka şeylerden ("Materyaller") oluşan istenmeden verilen fikirler yayınlamanız ya da bunları JACOBS DOUWE EGBERTS'e e-posta yoluyla ya da başka bir şekilde göndermeniz halinde, JACOBS DOUWE EGBERTS, bu Materyalleri tamamıyla ve ücretsiz olarak kullanma, kopyalama ve/veya bunlardan ticari olarak yararlanma hakkına sahip olacak ve JACOBS DOUWE EGBERTS, bu Materyaller ile ilgili herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

JACOBS DOUWE EGBERTS shall indemnify JACOBS DOUWE EGBERTS from all lawsuits, claims and liabilities incurred or incurred by JACOBS DOUWE EGBERTS as a result of the use and/or exploitation of Materials that violate the (intellectual property) rights of any third party or are illegal for a third party. and you will ensure that they are not harmed.


Subject to Law and Jurisdiction

These User Terms will be governed exclusively by the laws of the Republic of Turkey. All disputes arising in connection with these User Terms, including disputes regarding their existence and validity, will be heard and decided by the Istanbul courts, unless otherwise provided by legal requirements.

 

Latest version: June 14, 2016